HÁTTÉR


Az I TUTOR projekt 2012 januárjában indult el, azzal a céllal hogy kifejlesszen egy ún. multi-agent intelligens rendszert, ami az online formában tanító tutorok és trénerek munkáját támogatja.

MIÉRT I-TUTOR?

A tutorálás sarkalatos pontja a távoktatásnak: ez biztosítja, hogy a tanulók megfelelő támogatásban és facilitásban részesülnek. A feladatok azonban, amelyeket a tutorok az egyéni tanulási út és a hatékony tanulás érdekében végeznek, nagyon idő igényesek. Egy online tutor munkájához tartoznak többek között az alábbi tevékenységek:

  • folyamatosan nyomon kell követnie és ki kell értékelnie mindent, amit a tanuló a tanulási környezetben csinál (pl. letöltött oldalak, megnyitott dokumentumok);
  • elemeznie kell a tanulók írásos feladatait;
  • kezelnie kell a forrásokat, például úgy hogy fogalmi térkép vagy osztályozás segítségével tudás ábrázolásokat épít;
  • figyelnie a kialakuló formális és nem formális kapcsolatokat a csoporton belül, segítenie ezeket megerősíteni és támogatni az egyes tanulók bevonását; és
  • visszajelzést kell adnia a tanulónak.

Mindezek ahhoz járulnak hozzá, hogy a tanulási út hatékony legyen, célja egy tanuló központú egyéni tanulás. Ha figyelembe vesszük a (teljes mértékű vagy vegyes) távoktatásban tanulók létszámát és a munkamennyiséget ami elengedhetetlen egy-egy tanuló esetében, akkor félő, hogy a nagy időigényű feladatok a minőség romlását eredményezhetik.

Az információs és kommunikációs technológiák képesek arra, hogy további támogatást nyújtsanak az online tanárokat, képzőket és tutorokat egy multi-agent intelligens tutoráló rendszerrel, ami képes nyomon követni és kiértékelni (monitoring) a tanulók tevékenységeit,  valamint képes visszajelzést és hasznos adatokat nyújtani ahhoz, hogy méginkább személyre szabott egyéni tanulási útvonalak jöhessenek létre.

MIÉRT KELL MESTERSÉGES INTELLINGENCIA AZ OKTATÁSBAN?

A mesterséges intelligencia a számítástechnika tudomány azon ága, ami azzal foglalkozik, hogyan lehetne elérni azt, hogy a számítógépek úgy viselkedjenek mint az emberek. A kifejezést John McCArthy alkotta meg az USA leghíresebb műszaki egyetemén, az MIT-n 1956-ban.

A mesterséges intelligencia eredeti célja az volt, hogy olyan technológiákat fejlesszen ki, amik az emberi intelligenciát utánozzák; az oktatásban való felhasználás a tanulóval való interakciót szolgálja.

Share
WordPress theme: Kippis 1.15